Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100091
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gudžinskienė, Vida;Burvytė, Sigita;Barkauskaitė, Marijona
Title: Vaikų dienos centrų specialistų patirtys ugdant vaikų socialinius įgūdžius
Other Title: Experiences of children daily care centre sprecialists developing children’s social skills
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017, t. 128, Nr. 4
Extent: p. 128-146
Date: 2017
Keywords: Vaikų dienos centrai (VDC);Socialiniai įgūdžiai;Vaikai;Specialistų patirtys;Edukacinės veiklos;Children’s Daily Care Centre (CDCC);Educational activities;Experiences of specialists;Social skills;Children
Abstract: Šiame straipsnyje atskleidžiamos vaikų dienos centruose (toliau – VDC) dirbančių socialinių darbuotojų ir socialinių pedagogų patirtys planuojant sumaniosios socialinės edukacijos veiklas vaikų socialiniams įgūdžiams ugdyti ir jų saviraiškai VDC skatinti. Straipsnyje, pasitelkiant kokybinio tyrimo duomenis, nagrinėjama įvairių VDC organizuojamų veiklų svarba ugdant vaikus iš socialinės rizikos šeimų, kurios išgyvena socialinę psichologinę krizę, sprendžia įvairias problemas bei stokoja socialinių įgūdžių. Tyrimui buvo pasirinkti 9 tiriamieji, iš kurių 5 socialiniai pedagogai ir 4 socialiniai darbuotojai. Tyrimo rezultatai išryškino, kad specialistų parinktos veiklos vaikų laisvalaikio metu, atliekant paskirtas pareigas, tikslingai modeliuojant vaiko elgesį, dalyvaujant kūrybinėje veikloje, buvo tikslingos ir sudarė tinkamas sąlygas vaikų socialiniams įgūdžiams ugdytis
It is highly important to start developing children’s social skills since early childhood, when children are most pervious to all experiences. Support rendered by CDCC specialists seeking to develop social skills is undoubtedly significant for children that grow in families at social risk, as their parents lack social skills themselves. The object of the research is experiences of CDCC specialists in developing children’s social skills. The purpose of the study is to reveal, as well as theoretically ad empirically validate experiences of social workers and social pedagogues to develop social skills in CDCC. The study question: How successful are CDCC specialists in developing social skills of children attending daily care centres? Qualitative research type was chosen for the study. In the study, the method of a semi structured interview, which enables to come close to the understanding of human experiences, designation of meanings, the definition of meanings and the construction (explanation) of reality, was used. The obtained data were analyzed by the content analysis method. Qualitative content analysis was carried out in accordance with the inductive, study data based and categories composed logic. According to J. W. Creswell (2009), content analysis is a technique which, having examined the specificities of the text, allows, objectively and systematically, draw reliable conclusions. The qualitative content analysis was performed regarding the following sequence (Creswell, 2009): repeated reading of the content of transcript interview texts, distinction of meaning elements in the text analysed, grouping of the distinguished meaning elements into categories and sub-categories, integration of the categories/sub-categories into the context of the phenomenon analysed and description of their analysis. Criteria-based sample was used in the study[...]
Internet: http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/752/351
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.2 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

96
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

36
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.