Surname, Name
Noreikaitė, Deimantė
Main Affiliation

Total CitationsWEB OF SCIENCETM 10

9
checked on Jun 2, 2020

Works indexed inWEB OF SCIENCETM 50

1
checked on Jun 2, 2020