Vijolė Višomirskytė.jpg picture
Surname, Name
Višomirskytė, Vijolė
Name Variants
Visomirskyte, Vijole
Main Affiliation
Email
vijole.visomirskyte@vdu.lt
Research Interests
Literatūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos, posovietinio periodo literatūros strategijos, modernistinė ir postmodernistinė poetika, naratologija, lyginamieji lietuvių ir užsienio literatūros tyrimai, miesto (Kauno) literatūrinės reprezentacijos, ekokritika / Links between literary texts and cultural processes, post-Soviet literary strategies, modernist and postmodernist poetics, narratology, comparative research of Lithuanian and foreign literature, urban (Kaunas) literary representations, eco-criticism
Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false