Horizon2020.jpg picture
Title
Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European countries (BIOEASTsUP)
Code
Nr. 862699
Coordinator / VDU Representative
MTEP/non MTEP
MTEP
MTEP Type
TMT - Taikomieji moksliniai tyrimai
MTEP Result
R01 – naujos žinios
R02 – naujas žinių taikymas