Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas


Erasmus plius.bmp picture
Title
Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas
Code
2018-1-LT01-KA201-046957
Coordinator / VDU Representative
Department
Start Date
2018-09-01
Expected Completion
2021-08-31
Status
Vykdomas
Scope
Tarptautinis
Projekto tikslas - sukurti ir paskleisti švietimo ir mokslo bendruomenėje transformuojančią edukacinę metodologiją, grindžiamą universaliu ugdymo dizainu, įtraukiosiomis vertybėmis ir vaiko gerovę užtikrinančia ugdymo strategija. Intelektiniai produktai: 1. Inovatyvi, universalaus dizaino ugdymui strategija grindžiama švietimą transformuojanti metodika. Tikslinė grupė – bendrojo ugdymo pedagogai, studentai, būsimieji mokytojai. Paskirtis – skatinti įtraukiojo ugdymo plėtrą mokyklose. 2. Mokslo studija „Ugdymo proceso transformacija įtraukiojo ugdymo link. Paskirtis – skleisti mokslinio tyrimo rezultatus pasaulio mokslininkams ir pedagogams. 3. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa. Tikslinė grupė – šalių partnerių pedagogai. Paskirtis – skatinti įtraukiojo ugdymo plėtrą šalių partnerių mokyklose. Numatomi rezultatai ir jų poveikis: 1. Šio projekto rezultatai atskleis konkrečius edukacinės sistemos segmentus, kuriems turi būti skiriamas pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų, švietimo politikų dėmesys. 2. Mokslinis tyrimas, atliktas taikant kokybinio tyrimo metodiką, leis išsamiai atskleisti veiksmingas priemones, skatinančias tradicinių ugdymo sistemų transformaciją į inovatyvias, kiekvieno mokinio sėkmei palankias sistemas. 3. Šio projekto rezultatai atskleis konkrečius edukacinės sistemos segmentus, kuriems turi būti skiriamas švietimo politikų dėmesys. 4. Mokslinis tyrimas, atliktas taikant kokybinio tyrimo metodiką, leis išsamiai atskleisti veiksmingas priemones, skatinančias tradicinių ugdymo sistemų transformaciją į inovatyvias, kiekvieno mokinio sėkmei palankias sistemas.
S - Socialiniai mokslai / Social sciences