Aplinkos ir ekologijos institutas

Name
Aplinkos ir ekologijos institutas
Code
090201
Phone
(8-37) 75 22 24
Address
Studentų g. 11, 53361
City
Akademija, Kauno r.
Country
Lithuania
Level
3
Research
Taip / Yes
Type
Institutas / Institute
Aplinkos ir ekologijos institutas vykdo ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, agronomijos bei miškotyros krypčių aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą ekologijos ir aplinkos mokslų tematikoje; rengia mokslininkus ir vykdo ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos doktorantūros studijas, dalyvauja agronomijos ir miškotyros krypčių doktorantūros studijose.