Name
Agronomijos fakultetas
City
Akademija, Kauno r.
Country
Lithuania
VDU Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto misija - kurti ir ugdyti žemės ir maisto ūkio, gamtos išteklių tvaraus naudojimo intelektinį potencialą, siekti pilnavertės gyvenimo aplinkos Lietuvos žmonėms. Personalo sudėtyje – profesoriai, docentai, lektoriai, asistentai. Vykdomos 4 bakalauro ir 4 magistrantūros studijų programos. Studijos grindžiamos moksliniais tyrimais. Mokslinės veiklos pagrindinės kryptys yra žemės ūkio augalų biologijos, jų produktyvumo ir kokybės gerinimo tyrimai.