Globalizacijos įtakos teisei tyrimai

Klasterio tikslas yra tirti globalizacijos įtaką teisės tradicijų (kultūrų), teisės sistemų (viešosios ir privatinės teisės), šakų ir institutų kaitai, jų konvergencijai ir diversifikacijai. Pagrindiniai praktiniai tikslai yra tirti globalizacijos įtaką teisei ir atskiroms jos šakoms bei mokslinės analizės rezultatus bei apibendrinimus pateikti mokslinėse publikacijose, konferencijose, seminaruose ir kitose informacinės sklaidos priemonėse, aktyviau į klasterio tematiką įtraukti teisės fakulteto studentus bei siūlyti su klasterio tematika susieti magistro baigiamuosius darbus.

The cluster aims to analyze the impact of globalisation on legal traditions and systems, changes of the branches and institutions, their convergence and diversification. Main research areas cover: globalisation processes influencing law and legal areas influenced by globalisation; convergence of General and Continental Law traditions; transformation of the Continental Law tradition in the light of globalisation processes; changes of the institutes and branches of law, their diversification while some legal cultures adopt experience of the other; impact of globalisation processes to the Lithuanian legal system. At the practical level the scholars of the cluster present the results of their researches in scientific publications, conferences, seminars and other means of information dissemination, also include students of the Faculty of Law into activities related to the cluster’s topics of interest, suggest to the students to write their master’s thesis or doctoral dissertations on topics of the cluster.