Name
Anglų kalbos skyrius
City
Kaunas
Country
Lithuania

ResearchersResults 1-5 of 15 (Search time: 0.025 seconds).

FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Balčiūnaitienė, AstaAnglų kalbos skyrius Darbuotojas / EmployeeInovatyvūs anglų kalbos dėstymo metodai; darnaus vystymosi kompetencijos plėtotė mokantis užsienio kalbos / Innovative methods of teaching English; the impact of foreign language learning on the development of sustainability competence
Berūkštienė, DonataAnglų kalbos skyrius Darbuotojas / EmployeeVertimo teorija ir praktika, tekstynų lingvistika, verslo ir teisinių tekstų vertimas, anglų kalbos morfologija ir sintaksė / Translation theory and practice, corpus linguistics, translation of business and legal text, English morphology and syntax
Bijeikienė, VilmaAnglų kalbos skyrius Darbuotojas / EmployeeAnglų kalbos dėstymo metodologija, IKT panaudojimas kalbų dėstyme, specialiosios anglų kalbos dėstymas, politinė ir teisinė lingvistika, diskurso analizė, sociolingvistika, pragmatika. TEFL methodology, ESP, ICT in language learning and teaching, political and forensic linguistics, discourse analysis, sociolinguistics, pragmatics.
Bikmanienė, MildaAnglų kalbos skyrius Darbuotojas / EmployeeVertimo teorijos, anglų kalbos dėstymo metodai / Translation theories, methods of teaching English
Cvilikaitė-Mačiulskienė, JurgitaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeTaikomoji kalbotyra, užsienio kalbų mokymo metodologija, IKT taikymas kalbų mokyme, tekstynų lingvistika / Applied linguistics, foreign language teaching methodology, implementation of ICT in language teaching, corpus linguistics