Browsing by Author Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra

In order:
Results/Page
Authors/Record:
Showing results 1 to 18 of 18
DateTitleAuthor(s)Type
10-Jan-2019Atsakomybės už kūriniją samprata pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ekologinių iššūkių kontekste (Remiantis lankančiųjų tikybos pamokas X gimnazijos 8 klasių mokinių atsakomybės už kūriniją sampratos tyrimu)Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Danilevičius , Eugenijus; Gravrock, VioletaMagistro darbas / Master thesis
7-Jun-2018Caritas, kaip diakonijos veikimo būdo sustiprinimas Lietuvos Katalikų BažnyčiojeVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Kėvalas, Kęstutis; Žičkutė-Lindžienė, MilitaMagistro darbas / Master thesis
12-Jan-2018Katalikiškos santuokos dvasingumo teorinis ir praktinis modeliai, remiantis Katalikų Bažnyčios mokymu ir sutuoktinių porų judėjimo „Dievo Motinos komandos“ sielovados tyrimuVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Lukaševičius, Artūras; Globys, AudriusMagistro darbas / Master thesis
12-Jan-2018Katalikų Bažnyčios akademinė sielovada ir jos vykdymo patirtis remiantis tarptautiniu tyrimuVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Lukaševičius, Artūras; Daugerdaitė, ŠarūnėMagistro darbas / Master thesis
12-Jan-2018Katalikų Bažnyčios mokymas apie santuokos neišardomumą ir 14 – 24 metų santuokoje gyvenančių sutuoktinių požiūrio į jį pokyčiaiVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Eugenijus, Danilevičius; Baltrušaitienė, KristinaMagistro darbas / Master thesis
2-Jun-2017Katalikų bažnyčios sakralinė muzika ir jos poveikis x ir y parapijų choristams, ugdant tikėjimo dorybęVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Ulevičius, Benas; Pečkys, Egidijus ArtūrasMagistro darbas / Master thesis
2-Jun-2017Krikščioniškasis gyvenimas ir laiko greitėjimas medijuotoje tikrovėje skirtingo amžiaus lietuvių katalikų požiūriuVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Šulcienė, Lina; Mažeitavičiūtė, RimaMagistro darbas / Master thesis
12-Jan-2018Liturginis giedojimas ir jo įtaka tikėjimo sąmoningumo ugdymui x ir y katalikiškų mokyklų baigiamųjų klasių mokiniamsVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Vasiliauskaitė, Aušra; Vaitekūnaitė, MarijaMagistro darbas / Master thesis
7-Jun-2018Meilės dorybės ir puikybės ydos išraiškos bei jų atpažinimas tarp x ir y katalikiškos ir nekatalikiškos mokyklos mokiniųVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Vasiliauskaitė, Aušra; Širvinskaitė, DanguolėMagistro darbas / Master thesis
10-Jan-2019Moters saviugdos svarba Katalikų Bažnyčios mokyme ir šiandienos krikščionių moterų gyvenime X ir Y bendruomenėseVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Vasiliauskaitė, Aušra; Petraškaitė, VilmaMagistro darbas / Master thesis
12-Jan-2018Naujoji Evangelizacija ir jos vykdytojų ugdymas pagal X krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos programąVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Vasiliauskaitė, Aušra; Šatikaitė, RenataMagistro darbas / Master thesis
10-Jan-2019Pagarba žmogaus gyvybei pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir X gimnazijos 14-18 metų amžiaus mokinių požiūris į savižudybęVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Danilevičius, Eugenijus; Vyšniauskienė, JurgitaMagistro darbas / Master thesis
10-Jan-2019Ruošimo Sutvirtinimo sakramentui katechezė ir jos daroma įtaka X gimnazijos jaunuolių tikėjimuiVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Danilevičius, Eugenijus; Dukštienė, VirginijaMagistro darbas / Master thesis
10-Jan-2019Santuokos Sakramento neišardomumas pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir skyrybų galimybę svarstančių sutuoktinių požiūris į jį bei sielovadinę pagalbąVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Danilevičius, Eugenijus; Bartkevičienė, AgnėMagistro darbas / Master thesis
10-Jan-2019Susivaldymo dorybė ir jos ugdymo(si) galimybės x parapijojeVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Danilevičius, Eugenijus; Šalkauskienė, LiudaMagistro darbas / Master thesis
10-Jan-2019Švenčiausiojo Sakramento adoravimas ir Jo įtaka tikinčiųjų dvasiniame gyvenime (remiantis adoracijos x koplyčioje tyrimu)Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Jankūnas, Gediminas; Izvekova, DanutėMagistro darbas / Master thesis
12-Jan-2018Šventosios Dvasios krikšto įtaka pašvęstojo gyvenimo bendruomenių atsinaujinimuiVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Advilonienė, Živilė; Andrulytė, ElenaMagistro darbas / Master thesis
10-Jan-2019Tikėjimo dorybės samprata pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir X progimnazijos 5-6 klasių mokinių bei jų tėvų požiūris į jąVytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra; Danilevičius, Eugenijus; Andrijauskaitė, Rūta VitaMagistro darbas / Master thesis