Browsing by Author Žilionis, Juozas

In order:
Results/Page
Authors/Record:
Showing results 1 to 9 of 9
DateTitleAuthor(s)Type
2006Characteristics of creativity change in university students = Studentų kūrybiškumo kaitos ypatumai : summary of doctoral dissertation : social sciences, psychology (06S)Karkockienė, Daiva; Viliūnas, Vytis; Gailienė, Danutė; Vaitkevičius, Henrikas; Gintilienė, Gražina; Žilionis, Juozas; Žukauskienė, Rita; Želvys, RimantasDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2013Expression of personal and sport related competences in the process of young football players' development and self-development = Asmeninių ir sportinių kompetencijų raiška jaunųjų futbolininkų ugdymo(si) procese : summary of the doctoral dissertation : social sciences, education science (07 S)Gražulis, Donatas; Radžiukynas, Darius; Milašius, Kazys; Vilkas, Audronius; Salienė, Vilija; Žilionis, Juozas; Dumčienė, Audronė; Skurvydas, Albertas; Martišauskienė, Elvyda; Zidens, JanisDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2003J.Laužikas apie mokyklos ir šeimos ryšiusSurvutaitė, Dalia; Žilionis, JuozasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
2006The Lithuanian language skills development of pre-primary bilingual children = Priešmokyklinio amžiaus dvikalbių vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S)Mazolevskienė, Aldona; Bitinas, Bronislovas; Aramavičiūtė, Vanda; Kardelienė, Laimutė; Martišauskienė, Elvyda; Salienė, Vilija; Juodaitytė, Audronė; Žilionis, JuozasDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2012Mentor's professional competences and their expression in supervising students' practice in pre-school educational institutions = Mentoriaus profesinės kompetencijos ir jų raiška vadovaujant studentų praktikai ikimokyklinėje ugdymo institucijoje : summary of doctoral dissertation : social sciences, education science (07 S)Autukevičienė, Birutė; Žilionis, Juozas; Monkevičienė, Ona; Barkauskaitė, Marija; Vilkas, Audronius; Baranauskienė, Ingrida; Juodaitytė, Audronė; Stankevičienė, Kristina; Martišauskienė, Elvyda; Rupšienė, LiudaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2012Mentoriaus profesinės kompetencijos ir jų raiška vadovaujant studentų praktikai ikimokyklinėje ugdymo institucijoje : [rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Autukevičienė, Birutė; Žilionis, Juozas; Monkevičienė, Ona
2007Moral education of four-six year old children through ethnic music : Ketverių-šešerių metų vaikų dorinis ugdymas etnomuzika : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S)Jonilienė, Marija; Katinienė, Albina; Barkauskaitė, Marijona; Monkevičienė, Ona; Grigaitė, Bronislava; Kučinskas, Darius; Rauckienė, Alona; Juodaitytė, Audronė; Žilionis, JuozasDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2007Subject competency as the aim of music educator's training = Dalykinė kompetencija kaip muzikos mokytojų rengimo tikslas : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educology (07S)Lasauskienė, Jolanta; Piličiauskas, Albertas; Juvonen, Antti; Barkauskaitė, Marijona; Gudonis, Vytautas; Vilkas, Audronius; Žilionis, Juozas; Kučinskas, Darius; Juodaitytė, Audronė; Vilkelienė, AldonaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2011Совершенствование профессионально-педагогической подготовки выпускников университета в образовательном пространстве учреждения образования : сборник научных статейТарантей, В. П; Чепиков, В. Т; Дорошко, О. М; Кавинкина, И. Н; Сергейко, С. А; Таран, Р. И; Monkevičienė, Ona; Barkauskaitė, Marija; Žilionis, Juozas; Kvieskienė, Giedrė; Matonis, VaidasSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas / Compiled and / or edited science work (K5)